Home

Klub Karate Shotokan “Kachi” jest klubem zrzeszonym w Polskim Związku Karate Tradycyjnego. Klub prowadzi treningi z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie karate i samoobrony. Zajęcia mają głównie charakter rekreacyjny. Treningi prowadzone są w trzech grupach zaawansowania. W grupie początkującej i średniej trening ukierunkowany jest na rozwój ogólnej sprawności, poprawę kondycji i koordynacji ruchowej oraz opanowanie podstawowych technik karate. W grupie zaawansowanej doskonalone są umiejętności pozwalające na skuteczną obronę w chwili zagrożenia oraz umiejętności walki na zawodach sportowych. Zawodnicy naszego klubu należą do czołówki najlepszych zawodników okręgu łódzkiego. Są wśród nich reprezentanci kraju, medaliści Mistrzostw Europy i Polski.

Klub Karate Shotokan “KACHI” w latach 2004, 2007, 2008 , 2009 , 2010, 2011 wywalczył tytuł Najlepszego Klubu Karate w województwie łódzkim w ramach Okręgowej Ligii Karate Tradycyjnego.

 

KILKA POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ĆWICZYĆ KARATE.

 • Według opinii ortopedów karate jest tą formą ruchową która symetrycznie rozwija ciało, wzmacnia je i przeciwdziała rozwojowi wad postawy.
 • Karate dzięki twardym zasadom i dyscyplinie uczy odpowiedzialności za swoje czyny, sprzyja koncentracji oraz uczy walki ze stresem i emocjami.
 • Karate daje poczucie przynależności do grupy, uczy zdrowych zachowań, dzięki czemu ćwiczący są wolni od wszelkich uzależnień.
 • Karate uczy dążenia do wyznaczonego celu, którym są kolejne stopnie, czy określone umiejętności techniczne.
 • Karate daje możliwość udziału we współzawodnictwie sportowym, uczy wygrywać z pokorą i przegrywać bez urazy.
 • Samoobrona to umiejętność, którą zyskują ćwiczący na końcu drogi, którą idą wszyscy trenujący karate.

 

KILKA POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ĆWICZYĆ W NASZYM KLUBIE.

 • Klub nasz zrzeszony jest w Polskim Związku Karate Tradycyjnego.
 • Instruktorzy naszego klubu posiadają licencje instruktorów, egzaminatorów i sędziów PZKT.
 • Instruktorzy w naszym klubie systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach organizowanych przez PZKT.
 • Klub czynnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez PZKT i OZKT woj. łódzkiego.
 • Klub umożliwia doskonalenie swoich umiejętności na na stażach kursach i szkoleniach organizowanych przez PZKT.
 • Systematycznie organizujemy egzaminy na stopnie uczniowskie kyu i przygotowujemy do egzaminów na stopnie dan.
 • Organizujemy obozy letnie dla członków klubu.
 • Tworzymy  sportową i rodzinną atmosferę na treningach.
 • Wspieramy w swoim rozwoju osoby wymagające szczególnej pomocy.
 • Treningi prowadzi trener karate z ponad 20 letnim stażem trenerskim i pedagogicznym, wychowawca dużej rzeszy medalistów zawodów krajowych i międzynarodowych.