Karate tradycyjne w Klubie Kachi

Czyli najlepszy sport dla dzieci, młodzieży i dorosłych…

Karate tradycyjne nie powstało przez przypadek. Również nie przez przypadek stało sie jedną z najchętniej uprawianych dyscyplin sportu. Od lat 90 funkcjonujące i nauczane w Polsce przez instruktorów i trenerów.

Nawiązuje do tradycyjnych zasad sztuk walki, mających niemały wpływ na rozwój duchowy i fizyczny osoby, która podejmie się treningu.

Zasady te mówią nie tylko o dbaniu o poprawność technik. Obejmują również takie aspekty jak rozwijanie ducha walki, charakteru, konieczności przestrzegania etykiety oraz kontrolowania emocji.

Zasady te określił twórca Karate Shotokan Gichin Funakoshi (1868-1957). Jego kontynuatorem był Sensei Hidetaka Nishiyama (1928-2008).
Jaki cel im przyświecał?
Propagowanie i popularyzacja karate oraz jego walorów wychowawczych i zdrowotnych. Opracowali więc – każdy w swoim czasie – plan mający pomóc w zrozumieniu i wprowadzeniu w życie wspomnianych zasad.
Ich realizację osiąga się w procesie treningowym podzielonym na trzy główne części:
KIHON – trening podstaw
KATA – trening form wyobrażających walkę kilkoma przeciwnikami
KUMITE – trening z partnerem rozwijający umiejętność walki

Warto zaznaczyć, że zawody sportowe nie są głównym celem karate tradycyjnego.
Są jednak formą treningu na najwyższym poziomie zaangażowania emocjonalnego, służącą rozwojowi osób ćwiczących karate.

Zawody mają za zadanie nauczyć szacunku i pokory dla innych karateka. Tak, jak karate uczy szacunku do życia i zdrowia.
Trening i walka pustymi dłońmi może być równie niebezpieczny jak broń w nieodpowiedzialnych rękach. Dlatego tak ważne jest by karate nauczał odpowiedni człowiek, który przekaże w/w zasady swoim uczniom.
Ponieważ karate nabiera głębszego sensu gdy adepci zaczynają dostrzegać nadrzędną wartość jaką jest życie i zdrowie człowieka.