Licencja członkowska PZKT 2013

Wprowadzenie indywidualnych licencji członkowskich PZKT od 1 stycznia 2013 r.


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia PZKT, które odbyło się w dniu 16 września br. w Starej Wsi, od 1 stycznia 2013 r. zostają wprowadzone płatne indywidualne licencje członkowskie dla członków PZKT od 10 roku życia na zasadach określonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatów PZKT z dnia 11.02.2012 r.

Zgodnie z tymi zasadami Walne Zgromadzenie uchwaliło roczny wymiar składki w wysokości 40 zł. Ustalenia trybu i terminu poboru ww. licencji powierzono Zarządowi oraz  Komisji powołanej specjalnie w tym celu w składzie:
1. Paweł Janusz
2. Anna Kulczyńska
3. Mariusz Lewandowski
4. Janusz Sowa

Wpłat za licencję w wysokości dokonują ćwiczący indywidualnie na poniższe konto PZKT:
85 1910 1048 2260 0155 7967 0010, Deutsche Bank PBC SA

W celu zidentyfikowania wpłaty z osobą, za którą pieniądze zostaną przelane, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:
Licencja PZKT + rok: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty

np. „Licencja PZKT 2013: Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Lubelski KKT”

Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, udziału w zawodach itd.

Ze środków finansowych uzyskanych z wpływów za licencje zostanie utworzony fundusz na rzecz rozwoju karate tradycyjnego, który wesprze dotychczasowe działania PZKT. Będzie on przeznaczony m.in. na:
– szkolenie zawodników w różnych kategoriach wiekowych,
– szkolenie sędziów,
– promocję.

Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:
1. Każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (dotyczy osób, które nie posiadają paszportu).
2. Osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś” podczas aktywności z kalendarza PZKT. Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 120 zł/doba.