Licencja PZKT 2012 dla ćwiczących od 10 roku życia

W związku z wprowadzeniem płatnych licencji PZKT dla osób od 10 roku życia (decyduje rok ur. 2002) informujemy, że wpłat za licencję w wysokości 40 zł dokonują ćwiczący indywidualnie na poniższe konto PZKT:
85 1910 1048 2260 0155 7967 0010, Deutsche Bank PBC SA

W celu zidentyfikowania wpłaty z osobą, za którą pieniądze zostaną przelane prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane: Licencja PZKT: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty 

np. Licencja PZKT: Jan Kowalski, ur. 11.04.1989, Klub Karate Shotokan „KACHI”

Przypominamy, że wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych
z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. przystąpieniem do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, udziału w zawodach itd.