Hidetaka Nishiyama

Urodził się w 1928 r. w Tokio. Jak każe tradycja – w piątym dniu, piątego miesiąca, piątego roku życia rozpoczął naukę kendo. W wieku 16 lat trafia do dojo sensei Gichin Funakoshi i rozpoczyna naukę karate.

W 1943 r. wstępuje na Uniwersytet Takushoku na wydział ekonomiczny. Na Uniwersytecie kontynuuje naukę karate i zostaje kapitanem drużyny uniwersyteckiej.

W latach 50-tych uczestniczył w procesie tworzenia Japońskiej Organizacji Karate – JKA. Hidetaka Nishiyama zostaje dyrektorem technicznym JKA, odpowiedzialnym za szkolenie i wysyłanie japońskich instruktorów do różnych państw w celu popularyzowania karate.

W 1953 r. przybywa wraz z grupą innych instruktorów do USA by zaprezentować japońskie sztuki walki żołnierzom i dowództwu wojsk amerykańskich w bazach wojskowych.

W 1960 r. ukazuje książka „Karate: the Art of empty-hand fighting” („Karate: sztuka walki pustą ręką„), której współautorem był Hidetaka Nishiyama. Do dzisiaj jest to jedna z najlepszych książek o karate.

W 1961 r. przeprowadza się do USA i tworzy Amerykańską Federację Karate i organizuje pierwsze mistrzostwa USA.

W 1972 r. po rozłamie w WUKO, którego był jednym z założycieli, staje na czele ITKF (International Traditional Karate Federation). Hidetaka Nishiyama był założycielem i prezydentem ITKF z siedzibą w Los Angeles. Był też autorem przepisów sędziowskich ITKF oraz twórcą nowych konkurencji na zawodach karate: fukugo – połączenie konkurencji kata i kumite oraz enbu – walka reżyserowana.

Hidetaka Nishiyama był niezmordowanym orędownikiem podróżującym po całym świecie kontynuującym idee popularyzacji karate, którą zapoczątkował jego nauczyciel Gichin Funakoshi. Wielokrotnie odwiedzał Polskę prowadził treningi dla początkujących i zaawansowanych karateka, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z treningami karate.

Zmarł w Los Angeles 7 listopada 2008 r.