Licencja członkowska PZKT 2013

Wprowadzenie indywidualnych licencji członkowskich PZKT od 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia PZKT, które odbyło się w dniu 16 września br. w Starej Wsi, od 1 stycznia 2013 r. zostają wprowadzone płatne indywidualne licencje członkowskie dla członków PZKT od 10 roku życia na zasadach określonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatów PZKT z…Continue reading Licencja członkowska PZKT 2013

Licencja PZKT 2012 dla ćwiczących od 10 roku życia

W związku z wprowadzeniem płatnych licencji PZKT dla osób od 10 roku życia (decyduje rok ur. 2002) informujemy, że wpłat za licencję w wysokości 40 zł dokonują ćwiczący indywidualnie na poniższe konto PZKT: 85 1910 1048 2260 0155 7967 0010, Deutsche Bank PBC SA W celu zidentyfikowania wpłaty z osobą, za którą pieniądze zostaną przelane…Continue reading Licencja PZKT 2012 dla ćwiczących od 10 roku życia