Trening Karate a wady postawy

Karate to japońska sztuka walki, która w skuteczny sposób wykorzystuje możliwości ludzkiego ciała. Przez lata treningów i doświadczeń karate wypracowało skuteczne metody wzmacniania i utrzymywania układu kostno stawowego w wysokiej formie. Poprzez trening ciało ludzkie staje się bronią, którą w sposób niezwykle sprawny można wykorzystać w walce z agresorem.

Jednak nim do tego dojdzie, nasze ciało i umysł musi przejść długotrwałą przemianę. Większość osób rozpoczynających treningi karate to osoby o słabej kondycji fizycznej czy psychicznej, które w karate poszukują sposobu na wzmocnienie i przemianę w wojownika. Codzienny siedzący tryb życia, zdobycze cywilizacyjne (komputery, telewizja, samochody itp.) oraz ciągły brak czasu sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej narażeni na występowanie wad postaw, osłabienia mięśniowego, problemów natury emocjonalnej (nadpobudliwość psycho-ruchowa). Ten negatywny wpływ czynników cywilizacyjnych szczególnie widoczny jest u najmłodszego pokolenia. Od lat ortopedzi biją na alarm, że wśród młodzieży szkolnej narasta zagrożenie wadami postawy, które w wieku dorosłym będzie skutkowało problemami zdrowotnymi. Wady postawy mogą mieć różnorakie źródła: wrodzone, nabyte i o nieznanym pochodzeniu.

Najczęstsze wady postawy to:
– wady kręgosłupa ( skoliozy, plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie )
– wady klatki piersiowej ( klatka piersiowa kurza, klatka piersiowa. szewska )
– wady kończyn dolnych ( koślawość, szpotawość kolan )
– wady stóp ( stopa płaska, koślawa, szpotawa ).

Szczególnie niebezpieczne są skoliozy czyli skrzywienia kręgosłupa, gdyż nierozpoznane i nie leczone mogą w przyszłości upośledzać czynności narządów wewnętrznych klatki piersiowej ( np. serca , płuc) powodować deformacje ciała oraz dyskomfort psychiczny i fizyczny.

W przypadku dzieci wady te mogą mieć charakter przejściowy. Jeśli odpowiednio wcześnie zostaną rozpoznane i wdrożona zostanie terapia to możliwa jest całkowita korekta tych wad. Karate w dużej mierze spełnia oczekiwania terapii ruchowej. Potwierdzeniem tego mogą być wykłady i wywiady prof. Tomasza Karskiego – znanego ortopedy Akademii Medycznej w Lublinie. Twierdzi on m.in. że:

„Karate dba o harmonię budowy ciała a przez czynne ćwiczenia chroni narząd ruchu przed wieloma schorzeniami i deformacjami ”

„Jeśli dziecko ćwiczy karate, rodzice mogą spać spokojnie i nie bać się o kręgosłup swojego dziecka!”

Dzięki ćwiczeniom rozciągającym, które są jednymi z podstawowych ćwiczeń w karate poprawie ulega ogólna sprawność. Zwiększa się również zakres ruchu w okolicy bioder i kręgosłupa, likwidowane są przykurcze mięśniowe. Trening karate, którego głównym celem było zawsze opanowanie technik służących do skutecznej samoobrony, dzisiaj pełni dodatkowo funkcję korekcyjno – kompensacyjną. Poza ćwiczeniami rozciągającymi w treningu karate obecne są ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za utrzymywanie prawidłowej postawy. Wzmocnieniu podlegają mięśnie pleców, brzucha, obręczy barkowej czy obręczy biodrowej. Dzięki równomiernemu obciążeniu karate sprzyja symetrii i harmonijnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Dodatkowo dzieci trenujące karate uczą się społecznych zachowań, poznają i stosują zasady funkcjonowania w grupie w praktyce. Uczą się koncentracji i dyscypliny przydatnej w codziennym życiu.

Przykładowe ćwiczenia