8 kyu – żółty pas

 

 

 

 

KIHON
1. Oi zuki jodan do przodu w zenkutsu dachi.
2. Age uke + gyaku zuki chudan do tyłu w zenkutsu dachi.
3. Mae geri do przodu.
4. Gedan barai + gyaku zuki chudan.
5. Soto ude uke do przodu w zenkutsu dachi.
6. Shuto uke w kokutsu dachi do tyłu.

KATA
Pokaz kata Heian Shodan

KUMITE
Kihon ippon kumite :

Atak:
Oi zuki jodan
Oi zuki chudan
Mae geri

Obrona :
Age uke + gyaku zuki chudan
Soto ude uke + gyaku zuki chudan
Gedan barai + gyaku zuki chudan