Od początku…


Walka towarzyszyła człowiekowi od początków ludzkości. Człowiek walczył by przetrwać, walczył o swą wolność, by niezależnie realizować swe plany i marzenia. Karate narodziło się właśnie z takich potrzeb.

Pierwowzorów współczesnego karate można szukać w wielu punktach na kuli ziemskiej. Jednak miejscem w którym karate przybrało dzisiejszą formę jest Japonia, a dokładnie jedna z wysp japońskich: Okinawa. Pierwotne znaczenie słowa karate to „chińskie ręce” – wskazuje ono na korzenie sięgające Chin. Za sprawą kupców, wędrownych mnichów i podróżników chińskie sztuki walki dotarły na Okinawę. Tu trafiły na podatny grunt i mieszkańców, którzy zaadaptowali chińskie style dla własnych potrzeb, tworząc skuteczny system walki wykorzystujący w optymalny sposób możliwości ludzkiego ciała.
Twórcą współczesnego karate był Gichin Funakoshi (1868-1957). To on spopularyzował karate w samej Japonii, wprowadził karate do systemu szkolnego. Wyszkolił i wychował wielu mistrzów oraz zaraził ich ideą popularyzacji karate na całym Świecie. Karate jako system walki wykorzystuje najprostsze a zarazem najskuteczniejsze techniki.

Źródłem energii w technikach karate jest „hara” – brzuch. Jest to centrum energetyczne, którego położenie w podbrzuszu każdy ćwiczący uświadamia sobie w czasie intensywnego treningu, ćwicząc techniki w stabilnych pozycjach powiązanych z podłożem za pomocą oddechu i pracy mięśni.
Istotą karate nie jest walka, lecz problem jak jej uniknąć. Ćwiczący od pierwszych zajęć uczą się, że karate nie jest sztuką agresji. Karate uczy szacunku i pokory w stosunku do siebie i do innych, uczy szacunku do życia. Korzystnie wpływa na wszechstronny rozwój psycho-fizyczny człowieka. Pozwala odreagować codzienny stres i chroni przed szkodliwym wpływem cywilizacji. Karate jako jedna z niewielu sztuk walki posiada niezwykle skuteczne środki wychowawcze odziaływujące na młodzież (koncentracja, dyscyplina, samokontrola). Większość ludzi ćwiczy karate by zwiększyć swoją sprawność, poprawić koncentrację a przede wszystkim opanować umiejętność samoobrony i panowania nad własnymi emocjami. Nadmiar tych emocji mogą rozładować w trakcie ćwiczeń lub startów w zawodach. Karate to skuteczna sztuka walki bazująca na tradycyjnych metodach treningowych.