Licencje PZKT

Indywidualne licencje członkowskie PZKT

W związku z licznymi pytaniami o licencje PZKT podajemy szczegółowe informacje:

Licencja służy identyfikacji osoby w ewidencji PZKT. Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.  

Wpłat za licencje w wysokości 40zł (opłata na rok kalendarzowy) dokonujemy na poniższe konto PZKT:

58 1160 2202 0000 0003 6414 0476, Bank Millennium

W celu zidentyfikowania wpłaty z osobą, za którą pieniądze zostaną przelane, w tytule przelewu koniecznie trzeba podać następujące dane:
Imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty
np. „Jan Kowalski, ur. 06.10.1993 , KKS Kachi Łódź”. 

Wszystkie informacje znajdują się również na oficjalnej stronie PZKT.