Trening Karate

Trening karate rozpoczyna się rozgrzewką, której celem jest przygotowanie ciała do czekającego nas wysiłku. Jednymi z głównych elementów rozgrzewki są ćwiczenia rozciągające. Pozwalają one wykonywać swobodniej techniki o zwiększonym zakresie ruchu.

Główna część treningu poświęcona jest na poznawanie i doskonalenie technik karate. W tym celu wykorzystuje się następujące formy treningu karate:

  • KIHON – samodzielne, wielokrotne powtarzanie technik ręcznych i nożnych w formie bloków, ciosów i kopnięć. Celem tych ćwiczeń jest doprowadzenie do perfekcji wszystkich ruchów i kontroli nad własnym ciałem. Ćwiczenia KIHON równomiernie wpływają na rozwój fizyczny, rozwijają koncentrację oraz dyscyplinują.
  • KATA – seria skoordynowanych ruchów, wykonywanych w ściśle ustalonej kolejności i określonym rytmie. Kata wyobraża walkę z kilkoma przeciwnikami. Zawiera bloki i ataki ćwiczone w różne strony w zmiennym rytmie. Kata pozwala samodzielnie doskonalić techniki poznane w kihon.
    Ćwiczenie kata pozwala opanować wykonywanie wielu technik zbliżonych do technik używanych w realnej walce. Uczy wytrwałości i precyzji, rozwija kondycję i koordynację ruchową. Wielu mistrzów karate określa kata mianem esencji karate. Kata zawierają w sobie historyczny przekaz o technikach karate.
  • KUMITE – to bezpośrednia walka w czasie której techniki poznane w kihon i kata nabierają pełnego znaczenia. Kumite łączy wiedzę zdobytą w czasie ćwiczeń kihon i kata. Partner w czasie treningu weryfikuje nasze umiejętności. Trening kumite prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, by wykluczyć wszelkie urazy.

W kumite oprócz sprawności fizycznej i technicznej ogromne znaczenie ma taktyka, czyli umiejętność wyboru najlepszego momentu, techniki lub kombinacji technik do realizacji zamierzonego celu.
Trening karate świetnie rozwija kondycję fizyczną i psychiczną, pozwala zwalczać nałogi, kompensuje niekorzystny wpływ czynników cywilizacyjnych, sprzyja rozwojowi koncentracji i dyscypliny.
Według najnowszych badań przeprowadzonych w USA karate jest stawiane na równi z pływaniem pod względem wszechstronnego rozwoju i korekcji wad postawy. Stwierdzono również, że trening karate jest świetnym uzupełnieniem działań profilaktycznych w przypadku dzieci z dysleksją.
Oczywiście decydujące znaczenie ma tu doświadczenie i umiejętności trenerskie osoby prowadzącej zajęcia z młodzieżą. Dlatego nie mając doświadczenia warto rozpocząć trening karate w klubach gwarantujących odpowiedni poziom kadry trenerskiej i instruktorskiej.