Wymagania egzaminacyjne

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 9 – 1 kyu

Wymagania egzaminacyjne wykorzystywane w Klubie Karate Shotokan”Kachi” opracowane zostały na podstawie wymagań PZKT.
Zmiany dotyczą kihon czyli technik podstawowych, gdzie znalazły się dodatkowe techniki lub kombinacje.
Egzaminy na kolejne stopnie i kolorowe pasy są tradycyjnym sposobem pozwalającym określić poziom umiejętności osób ćwiczących karate. Służą również do mobilizacji w ciągłym rozwoju umiejętności i stawianiu ćwiczącym, kolejnych celów do osiągnięcia.
Osoby chcące zdawać egzaminy na kolejne stopnie winny wykazać się systematycznym udziałem w treningach, postępami technicznymi i dojrzałością psychiczną odpowiednią do danego stopnia.
Dlatego też przed podjęciem decyzji o podejściu do egzaminu powinno się uzyskać akceptację swojego trenera.
Egzaminator ma prawo do modyfikacji i zmian wymagań egzaminacyjnych.
Podczas egzaminu ocenie podlegają przede wszystkim umiejętności techniczne, dynamika i precyzja ale również dojrzałość emocjonalna i zaangażowanie zdającego.
Zdający powinien wykazać się znajomością pojęć i ich zastosowaniem w praktyce.
Zanshin – stan ciągłej koncentracji, duch walki.
Kime – umiejętność rozwijania max. mocy w jak najkrótszym czasie poprzez szybki wydech, skurcz mięśni i ukierunkowanie powstałej energii w technikę i w stabilną pozycję.
Etykieta Dojo – sposób zachowania się na sali ćwiczeń.

Podstawowy słowniczek pojęć karate:

Age uke – blok wznoszący
Empi uchi – uderzenie łokciem
Gyaku zuki – cios odwrotny
Gedan barai – blok zbicie na niski poziom
Kata – forma
Keage – trzaśnięcie
Kekomi – wypchnięcie
Kihon – techniki podstawowe
Kizami – technika wykonana przednią ręką lub nogą
Kumite – walka
Mae geri – kopnięcie w przód
Mawashi geri – kopnięcie okrężne
Nukite – ręką włócznia
Oi zuki – cios prosty
Ren zuki – dwa ciosy
Ren geri – dwa kopnięcia
Sanbon zuki – trzy ciosy
Shutouke – blok ręką-nóż
soto ude uke- blok przedramieniem do środka
tate uraken uchi – uderzenie grzbietem pięści
Tsuki (zuki) – cios, pchnięcie
Uchi ude uke – blok przedramieniem na zewnątrz
Ushiro geri – kopnięcie tyłem
yoko geri – kopnięcie w bok
zenkutsu dachi (z.k) – pozycja wykroczna
kokutsu dachi (k.d)- pozycja cofnięta
kibadachi (k.d) – pozycja jeźdźca
jodan – poziom wysoki ( poziom twarzy)
chudan – poziom średni (splot słoneczny)
gedan – poziom niski (poniżej brzucha i niżej)