Przypominamy!

Przypominamy!

SEKCJA w SP nr 91 – ul. Kasprzaka 45
wtorkowe i czwartkowe trening są łączone dla obu grup zaawansowania i odbywają się w godz. 17.30 – 18.30.

SEKCJA w ZSP nr 3 – ul. Kilińskiego 159/163
środowe treningi są łączone dla obu grup zaawansowania i odbywają się w godz. 18.30 – 20.00.

SEKCJA w SP nr 170 – ul. Miedziana 1/3 
bez zmian