Licencja członkowska PZKT 2013

Wprowadzenie indywidualnych licencji członkowskich PZKT od 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia PZKT, które odbyło się w dniu 16 września br. w Starej Wsi, od 1 stycznia 2013 r. zostają wprowadzone płatne indywidualne licencje członkowskie dla członków PZKT od 10 roku życia na zasadach określonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatów PZKT z…Continue reading Licencja członkowska PZKT 2013